Senior Norge sentralt

Bygdøy allé 5, 0257 Oslo

Tlf: 22 12 18 90
post@seniornorge.org
 

Åpningstider

Mandag til torsdag kl 10:00–14:00

Medlemskap

Enkeltmedlem – pris: 390,- per år.

Familiemedlemskap – pris: 490,- per år.

Medlemsservice tlf: 22 12 18 90

post@seniornorge.org 

Meld deg inn i dag!

Marvin Wiseth

Marvin Wiseth

Sentralstyreleder

Mobil: 918 67 931
post@seniornorge.org

Knut Chr Høvik sekretariatet Seniorsaken

Knut Chr. Høvik

Generalsekretær

Mobil: 911 66 558
knut.chr.hovik@seniornorge.org

Christin Engelstad Sekretariatet Seniorsaken

Christin Engelstad

Kommunikasjonssjef

Mobil: 905 97 554
info@seniornorge.org

Odd Gunnar Olsen IT-ansvarlig

Odd Gunnar Olsen

IT-sjef

Mobil: 907 87 420
odd.gunnar.olsen@seniornorge.org

Eva Henschien administrasjonssekretær

Eva Henschien

Administrasjonssekretær

Mobil: 414 40 070
eva.henschien@seniornorge.org

Audhild Freberg Iversen

Audhild Freberg Iversen

Advokat

Mobil: 900 65 899
audhild.freberg.iversen@seniornorge.org

Stig L Klingstedt

Stig Klingstedt

Leder Ressursgruppe jus og økonomi

Mobil: 911 98 325
stig.kli@gmail.com

Per Nygaard-Østby

Per Nygaard-Østby

Leder Ressursgruppe helse og omsorg

Mobil: 908 51 187
n-ostby@online.no

Ragnhild Frorud

Regnskapssjef

Mobil: 908 87 987
regnskap@seniornorge.org

SentralstyretRessursgrupperValgkomitéKontrollkomité

Styreleder Marvin Wiseth, mobil: 918 67 931 post@seniornorge.org

Nestleder Per Kjølset

Styremedlem Agnete Tjærandsen

Styremedlem Heidi Haukelien

Styremedlem Gro Fagernes Krummel

Varamedlem Per Nygaard-Østby

Varamedlem Håvard Jernskau

Senior Norges to ressursgrupper: Ressursgruppe jus og økonomi ledet av advokat Stig Klingstedt og Ressursgruppe helse og omsorg ledet av tannlege og spesialist i periodonti Per Nygaard-Østby består av interne og eksterne ressurspersoner med bred kompetanse på sitt fagfelt.

Ressursgruppenes bidrar i det strategiske arbeidet i Senior Norge sentralt og lokalt.

Gruppene utarbeider Senior Norges høringssvar og gir innspill til politikere og media.

Leder Stig Klingstedt, mobil: 911 98 325 stig.kli@gmail.com

Medlem Tore Ruud

Medlem Odd Gunnar Olsen

Varamedlem Ingrid Kløve

Varamedlem Anna Marie Vereide

Leder Ove R. Methlie, mobil: 913 07 459

Medlem Axel Wannag

Medlem Kirsti Hage

Varamedlem Arne Bruusgaard