Senior Norge

Bygdøy allé 5, 0257 Oslo

Medlemsservice

Tlf: 22 12 18 90
post@seniornorge.org

Åpningstider

Mandag til torsdag kl 10:00–14:00

Medlemskap

Enkeltmedlem: kr 390,- pr. år
Familiemedlemskap: kr 490,- pr. år

Meld deg inn i dag

Petter Schou Sentralstyreleder i Senior Norge

Petter Schou

Sentralstyreleder

Mobil: 958 40 020
p-schou@online.no

Agnete Tjærandsen

Agnete Tjærandsen

Nestleder

Mobil: 479 02 242
agnete2008@gmail.com

Knut Chr Høvik sekretariatet Seniorsaken

Knut Chr. Høvik

Generalsekretær

Mobil: 911 66 558
knut.chr.hovik@seniornorge.org

Odd Gunnar Olsen IT-ansvarlig

Odd Gunnar Olsen

IT-sjef

Mobil: 907 87 420
odd.gunnar.olsen@seniornorge.org

Eva Henschien administrasjonssekretær

Eva Henschien

Administrasjonssekretær

Mobil: 414 40 070
eva.henschien@seniornorge.org

Audhild Freberg Iversen

Audhild Freberg Iversen

Advokat

Mobil: 900 65 899
audhild.freberg.iversen@seniornorge.org

Stig L Klingstedt

Stig Klingstedt

Leder Ressursgruppe jus og økonomi

Mobil: 911 98 325
stig.kli@gmail.com

Per Nygaard-Østby

Per Nygaard-Østby

Leder Ressursgruppe helse og omsorg

Mobil: 908 51 187
n-ostby@online.no

Ragnhild Frorud

Regnskapssjef

Mobil: 908 87 987
regnskap@seniornorge.org

SentralstyretRessursgrupperValgkomitéKontrollkomité

Styreleder Petter Schou

Nestleder Agnete Tjærandsen

Styremedlem Helge Gabrielsen

Styremedlem Marit Nybakk

Styremedlem Siri Melander Møllerud

Varamedlem Gunnar Tveiten

Varamedlem Håvard Jernskau

«Senior Norge har etablert sentrale faglige ressursgrupper innen områdene helse og omsorg og jus og økonomi. Disse gruppene er bemannet med høyt faglig kompetente frivillige fra Senior Norges sentrale og lokale organisasjon. Medlemmene har lang erfaring fra fremskutte posisjoner innen norsk næringsliv, offentlige forvaltning og organisasjonsliv. Gruppene bemannes bl.a. av medisinere, advokater, jurister, økonomer, samfunnsvitere og helsepersonell. Senior Norges generalsekretær og  kommunikasjonssjef deltar i ressursgruppenes møter.

Ressursgruppenes hovedoppgaver er følgende:

  • Er premissgiver til Senior Norges strategiske planverk; herunder å foreslå for sentralstyret og administrasjonen sentrale fag- og fokusområder som Senior Norge skal arbeide med i kommende planperiode.
  • Tar initiativ til å utrede og fremme konstruktive forslag overfor myndighetene og andre organer i samfunnet i saker som er av særlig og viktig interesse for senior- og pensjonistbefolkningen.
  • Utarbeider høringssvar til lover og forskrifter innen sine spesifikke fagområder samt på områder som hører inn under Senior Norges generelle program.
  • Utarbeider forslag til og gir innspill til sentralstyret og administrasjonen til bruk i de årlige samtaler/møter som Senior Norge har på departements plan for saker i statsbudsjettene og trygdeoppgjørene som vedrører seniorer og pensjonister.

Etter behov deltar ressursgruppenes medlemmer med faglige innlegg og foredrag i ulike møter arrangert av Senior Norge. Ressursgruppen Juss/Økonomi er dessuten rådgiver overfor sentralstyret og administrasjonen i juridiske og organisatoriske spørsmål; herunder også når det gjelder gjennomføring av Senior Norges juridiske rådgivning».

Leder Stig Klingstedt, mobil: 911 98 325 stig.kli@gmail.com

Medlem Agnete Tjærandsen

Medlem Audhild Freberg Iversen

Varamedlem Per Kjølset

Varamedlem Anna Marie Vereide

Leder Britt Fløistad

Medlem Axel Wannag

Medlem Kirsti Hage

Varamedlem Magne Reigstad