Senior Norge sentralt

Bygdøy allé 5, 0257 Oslo

Tlf: 22 12 18 90
post@seniornorge.org
 

Åpningstider

Mandag til torsdag kl 10:00–14:00

Medlemskap

Enkeltmedlem – pris: 390,- per år.

Familiemedlemskap – pris: 490,- per år.

Medlemsservice tlf: 22 12 18 90

post@seniornorge.org 

Meld deg inn i dag!

Marvin Wiseth

Marvin Wiseth

Sentralstyreleder

Mobil: 918 67 931
post@seniornorge.org

Knut Chr Høvik sekretariatet Seniorsaken

Knut Chr. Høvik

Generalsekretær

Mobil: 911 66 558
knut.chr.hovik@seniornorge.org

Christin Engelstad Sekretariatet Seniorsaken

Christin Engelstad

Kommunikasjonssjef

Mobil: 905 97 554
info@seniornorge.org

Odd Gunnar Olsen IT-ansvarlig

Odd Gunnar Olsen

IT-sjef

Mobil: 907 87 420
odd.gunnar.olsen@seniornorge.org

Eva Henschien administrasjonssekretær

Eva Henschien

Administrasjonssekretær

Mobil: 414 40 070
eva.henschien@seniornorge.org

Audhild Freberg Iversen

Audhild Freberg Iversen

Advokat

Mobil: 900 65 899
audhild.freberg.iversen@seniornorge.org

Stig L Klingstedt

Stig Klingstedt

Leder Ressursgruppe jus og økonomi

Mobil: 911 98 325
stig.kli@gmail.com

Thomas Bøhmer

Thomas Bøhmer

Leder Ressursgruppe helse og omsorg

Mobil: 928 98 289  
thomas.bohmer@medisin.uio.no

Ragnhild Frorud

Regnskapssjef

Mobil: 908 87 987
regnskap@seniornorge.org

SentralstyretRessursgrupperValgkomitéKontrollkomité

Styreleder Marvin Wiseth, mobil: 918 67 931 post@seniornorge.org

Nestleder Per Kjølset

Styremedlem Heidi Haukelien

Styremedlem Agnete Tjærandsen

Styremedlem Aud Kvalbein

Varamedlem Thomas Bøhmer

Varamedlem Håvard Jernskau

Senior Norges to ressursgrupper: Ressursgruppe jus og økonomi ledet av advokat Stig Klingstedt og Ressursgruppe helse og omsorg ledet av prof. emeritus Thomas Bøhmer består av interne og eksterne ressurspersoner med bred kompetanse på sitt fagfelt.

Ressursgruppenes bidrar i det strategiske arbeidet i Senior Norge sentralt og lokalt.

Gruppene utarbeider Senior Norges høringssvar og gir innspill til politikere og media.

 

Leder Svein Sørlie, mobil: 909 86 322 svein.soerlie@gmail.com

Medlem Finn Åsmund Johnsbråten

Medlem Elsa Kristiansen

Medlem Odd Gunnar Olsen

Varamedlem Ingrid Kløve

Leder Ove R. Methlie, mobil: 913 07 459

Medlem Ole Bjørn Andersen

Varamedlem Mary Scotty Stumoen