Nyheter

Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi fra Senior Norge til Helse- og omsorgsdepartementet – SN Redaksjonen uke 17/24

Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi fra Senior Norge til Helse- og omsorgsdepartementet Senior Norge synes det er et veldig viktig og interessant arbeide som HOD her har satt i gang med å utvikle en Nasjonal livskvalitetsstrategi. Vi oppfatter det utsendte utkastet…

Les merInnspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi fra Senior Norge til Helse- og omsorgsdepartementet – SN Redaksjonen uke 17/24

Høringsuttalelse til NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

Frontfagmodellutvalgets mål har vært å vedlikeholde og bevare det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet i Norge, og underbygge et godt samspill mellom lønnsdannelsen og den økonomiske politikken. Utvalget har hatt som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres. Utvalgets hovedkonklusjon er at…

Les merHøringsuttalelse til NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi