SENIORBØLGE på vei …

VERVEKAMPANJE

SJEKK ut vårt nye VERVEKONSEPT

Vi ønsker alle å bruke tiden på det som er viktig for oss og våre nærmeste. MEN….hvis du samtidig kunne bidra til å gjøre en forskjell. Ta del i vår felles fremtid og på toppen av det hele tjene noen ekstra penger til hygge og velvære. Kunne det være interessant for deg?

Alder er erfaring

En hurtig omstillingen i samfunnet skaper nye krav og behov for kunnskap, kompetanse og erfaring.

Behovet for nytenkning i en god kombinasjon med erfaring har aldri vært mer synlig og påkrevd enn det vi opplever i dag.

Seniorer i en alder fra 55+ fases stille og rolig ut av yrkeslivet med et usynlig stempel ”gått ut på dato”. Dette er en utvikling og en holdning som må stoppes.

1,6 mill. norske kvinner og menn er idag representert med fire personer på Stortinget. Dette må vi gjøre noe med.

Stortinget skal speile det samfunnet vi lever i og alle aldersgrupper skal være demokratisk representert der beslutningene tas.

Frivillig arbeid

Hvert år utføres det frivillig arbeid og innsats til en verdi av 25 milliarder kroner

120 milliarder gjennom skatter og avgifter

Hele 50 000 årsverk

Tallene inkl. ikke alle de pårørendes enorme innsats på over 110 000 årsverk. Denne innsatsen sparer samfunnet for 40 milliarder i året. Uten dette frivillige arbeidet ville helse-Norge ha stoppet helt opp.

Senior Norge ønsker å synliggjøre og belyse viktigheten av de frivillige og de pårørendes enorme innsats for samfunnet. Legg til blokk

Senior Norge krever en gradvis og behovstilpasset omstilling til den digitale verden.

Rettferdighet og verdighet

I flere år har pensjonistene hatt nedgang i sin kjøpekraft. Et tap på rundt 10 000 kroner for en helt vanlig pensjonist

Mange eldre opplever i tillegg en utenforskap i den digitale hverdagen. Det kan for den enkelte føles uverdig å ikke mestre den digitale hverdagen og de kravene vi stiller til et digitalisert samfunn. En manglende empati og respekt for våre eldste.

Senior Norge krever en gradvis og behovstilpasset omstilling til den digitale verden.

Senior Norge forventer en individuell behandling av alle mennesker. De eldste av oss skal alle få en mulighet til å oppleve en trygg, interessant og verdig alderdom.

Seniorer er gull verdt Ukebrev 31/2021

Bildet er fra Pixabay OECD har slått fast i en rapport at seniorenes deltakelse i arbeidslivet er en betydende ressurs for Norge. Hvis arbeidsdeltakelsen av personer 50+ hadde vært like høy her i Norge som på Island eller New Zealand, ville BNP øke med mer enn 15 prosent. Stefano Scarpetta, direktør for sysselsetting, arbeid og…

Du finner SENIORHÅNDBOKEN under fanene for «MEDLEM». Vi håper boken vil være et godt oppslagsverk for deg. Planlegg i god tid for en smidig overgang fra yrkesliv til en trygg, spennende og interessant pensjonisttilværelse.