Seniorer er gull verdt!

Hvert år representerer seniorer over 60 år:

  • frivillig innsats verdt 25 milliarder kroner!
  • 120 milliarder gjennom skatter og avgifter.
  • 50 000 frivillige årsverk.

Tallene inkluderer ikke pårørendes innsats som tilsvarer 110 000 årsverk, og sparer samfunnet for bortimot 40 milliarder årlig! Hadde seniorene ”streiket” ville Helse-Norge stoppet!

Senior Norge skal synliggjøre alle seniorer som en ressurs som går fra å være yrkesaktive til å bli samfunnsaktive.

Alder er bare et tall!

Den rivende omstillingen i samfunnet skaper behov for kunnskap, kompetanse og erfaring. Det har seniorer. I 2015 fikk Senior Norge (Seniorsaken) gjennomslag for høyere aldersgrenser i arbeidslivet.

Men på andre områder går seniorer fremdeles ”ut på dato” alt for tidlig. I dag er det f.eks. kun fire representanter over 65 år på Stortinget. Stadig flere yngre tar beslutninger på vegne av stadig flere eldre. Vi mener det er udemokratisk når ikke alle aldersgrupper er representert der beslutninger tas.

Rettferdighet og verdighet

I tre år har alderspensjonister hatt nedgang i kjøpekraft. Til sammen har det gitt bortimot 10 000 i tap for en vanlig pensjonist.

Mange eldre opplever utenforskap i den digitale hverdagen. Det er uverdig å ikke ha innsikt i egen økonomi fordi samfunnet forventer at alle kan bruke internett. Senior Norge krever at samfunnet skal tilby omsorgsfull omstilling.

Senior Norge forventer individuell behandling av alle mennesker uansett alder. Og alle eldre skal oppleve en trygg og verdig alderdom.