«Senior­kompetanse er en verdifull ressurs og er Norges nye GULL etter oljen. Vi trenger deg!»

VERVE­kampanjen 2024

Verv nye medlemmer

Hvorfor engasjere seg i Senior Norge?

Elever fra Apalløkka skole lagde video om Senior Norge

Senior Norge ble nylig invitert av hyggelig elever ved Apalløkka skole til et intervju om hva Senior Norge driver med. Det ble gitt en kjapp innføring fra oss i et kjapt intervju. De skulle lage en oppgave om Senior Norge og til vår store overraskelse fikk vi tilsendt en video og kr 990,-, som de hadde samlet inn til Senior Norge. Snakk om kreative elever!

Vi takker Apalløkka skole for en fin video og godt samarbeid. Og er imponert over elevenes evne til å lage en så god reportasje om Senior Norge.  

I media nå!

Se flere

Siste nytt fra Senior Norge

Les flere

Eat4Age – prosjekt for å forebygge underernæring

Eat4Age er et prosjekt hvor man studerer om modifiserte matvarer kan bedre utnyttelsen av proteiner hos eldre og dermed gi bedre effekt på musklene våre. Prosjektet involverer flere europeiske samarbeidspartnere, hvor det har blitt utviklet tre proteinrike produkter av kjøtt, ost og yoghurt, og som skal sørge for at fordøyelsen og opptaket av protein er bedre for nettopp eldre!

På NIH er vi nå i fasen hvor vi trenger å teste disse produktene i en reell setting, slik at vi ser om produktene gir den effekten vi mener at de har. Testingen foregår på Norges idrettshøgskole.

Gründerprosjekt innenfor helse og omsorgstjenester

Stiftelsen Senior Aktiv arrangerer flere ganger i uken en sosial og aktiv hverdag for sårbare eldre som faller utenfor lovpålagte tjenester.

Senior Norge bidrar som en samarbeidspartner og støttespiller til Senior Aktiv i dette viktige arbeidet.

Senior Aktiv er en ideell stiftelse som ledes av Sølvi Ann Waldeland Aas. Senior Aktiv er et lokallag i Senior Norge.

Se og les mer!

Alder er erfaring

En hurtig omstillingen i samfunnet skaper nye krav og behov for kunnskap, kompetanse og erfaring.

Behovet for nytenkning i en god kombinasjon med erfaring har aldri vært mer synlig og påkrevd enn det vi opplever i dag.

Seniorer i en alder fra 55+ fases stille og rolig ut av yrkeslivet med et usynlig stempel ”gått ut på dato”. Dette er en utvikling og en holdning som må stoppes.

1,6 mill. norske kvinner og menn er idag representert med fire personer på Stortinget. Dette må vi gjøre noe med.

Stortinget skal speile det samfunnet vi lever i og alle aldersgrupper skal være demokratisk representert der beslutningene tas.

Frivillig arbeid

Hvert år utføres det frivillig arbeid og innsats til en verdi av 25 milliarder kroner

120 milliarder gjennom skatter og avgifter

Hele 50 000 årsverk

Tallene inkl. ikke alle de pårørendes enorme innsats på over 110 000 årsverk. Denne innsatsen sparer samfunnet for 40 milliarder i året. Uten dette frivillige arbeidet ville helse-Norge ha stoppet helt opp.

Senior Norge ønsker å synliggjøre og belyse viktigheten av de frivillige og de pårørendes enorme innsats for samfunnet. Legg til blokk

Senior Norge krever en gradvis og behovstilpasset omstilling til den digitale verden.

Rettferdighet og verdighet

I flere år har pensjonistene hatt nedgang i sin kjøpekraft. Et tap på rundt 10 000 kroner for en helt vanlig pensjonist

Mange eldre opplever i tillegg en utenforskap i den digitale hverdagen. Det kan for den enkelte føles uverdig å ikke mestre den digitale hverdagen og de kravene vi stiller til et digitalisert samfunn. En manglende empati og respekt for våre eldste.

Senior Norge krever en gradvis og behovstilpasset omstilling til den digitale verden.

Senior Norge forventer en individuell behandling av alle mennesker. De eldste av oss skal alle få en mulighet til å oppleve en trygg, interessant og verdig alderdom.

Senior­håndboka 2021

Seniorhåndboka gir svar på en rekke spørsmål om ulike sider ved det å være senior

Det gjelder spørsmål om pensjons­rettigheter og andre økonomiske forhold som endrer seg litt med økende alder. Like vanlig er det at man funderer over hvilke regler som gjelder for helse og omsorg. Endelig er det mange som gruer seg litt for å skifte fra arbeidsliv til pensjonistliv.

Les boka!

Våre samarbeidspartnere

seniorlivet

Ragnhild 81: pensjonert lege, feminist og Thor-Øistein 86: pensjonert barne- og idrettslege, begge samfunnsinteresserte skriver blogg om seniorlivet: Livet som 65+, muligheter, gleder og utfordringer.