NORGE

1 600 000 seniorer

i alderen 55+

Frivillig arbeid

Hvert år utføres det frivillig arbeid og innsats til en verdi av 25 milliarder kroner

120 milliarder gjennom skatter og avgifter

Hele 50 000 årsverk

Tallene inkl. ikke alle de pårørendes enorme innsats på over 110 000 årsverk. Denne innsatsen sparer samfunnet for 40 milliarder i året. Uten dette frivillige arbeidet ville helse-Norge ha stoppet helt opp.

Senior Norge ønsker å synliggjøre og belyse viktigheten av de frivillige og de pårørendes enorme innsats for samfunnet.

Alder er erfaring

En hurtig omstillingen i samfunnet skaper nye krav og behov for kunnskap, kompetanse og erfaring.

Behovet for nytenkning i en god kombinasjon med erfaring har aldri vært mer synlig og påkrevd enn det vi opplever i dag.

Seniorer i en alder fra 55+ fases stille og rolig ut av yrkeslivet med et usynlig stempel ”gått ut på dato”. Dette er en utvikling og en holdning som må stoppes.

1,6 mill. norske kvinner og menn er idag representert med fire personer på Stortinget. Dette må vi gjøre noe med.

Stortinget skal speile det samfunnet vi lever i og alle aldersgrupper skal være demokratisk representert der beslutningene tas.

Rettferdighet og verdighet

I flere år har pensjonistene hatt nedgang i sin kjøpekraft. Et tap på rundt 10 000 kroner for en helt vanlig pensjonist

Mange eldre opplever i tillegg en utenforskap i den digitale hverdagen. Det kan for den enkelte føles uverdig å ikke mestre den digitale hverdagen og de kravene vi stiller til et digitalisert samfunn. En manglende empati og respekt for våre eldste.

Senior Norge krever en gradvis og behovstilpasset omstilling til den digitale verden.

Senior Norge forventer en individuell behandling av alle mennesker. De eldste av oss skal alle få en mulighet til å oppleve en trygg, interessant og verdig alderdom.

Gratulerer med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen! Ukebrev 10/2021

Vi gratulerer alle våre damer med den internasjonale kvinnedagen! Idéen om en internasjonal kvinnedag kom opp på slutten av 1800-tallet i forbindelse med kvinnenes kamp for stemmerett. På en internasjonal konferanse i København i 1910 fikk den tyske marxisten Clara Zetkin gjennomslag for å innføre en internasjonal kvinnedag. Senere ble 8. mars valgt for å…