Seniorsaken inviterer til dialogmøte om demens – vår tids utfordring!

Seniorsaken Ullern, Vestre Aker og Frogner inviterer til dialogmøte om folkesykdommen demens på Diakonhjemmet sykehus 25. april kl. 1800. I panelet sitter Ole B. Hovind, pensjonert sykehjemslege, Tove Tellevik Dahl (Ap) leder av Oslo kommunestyres helse- og sosialkomité, Thomas Svendsen, seksjonsoverlege på Diakonhjemmet sykehus, Jon Ivar Bakke, Skjerven gård, Kari Bucher, TV-aksjonen 2013 og Birgitta Fyrand, pårørende. Møteleder er Tore Henning Larsen, daglig leder i Seniorsaken. Fri adgang! Hjertelig velkommen!

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdommer er hukommelsesvikt.  I Norge er det ca 71 000 personer som er diagnostisert med demens. Hvert år får ca 10 000 nye personer denne sykdommen.