MEDLEM

Ta ansvar for egen fremtid – vi er mange … så planlegg i god tid

Din fremtid …

Ikke alle har penger på bok. Når “høsten” setter inn kan en del forskjeller bli ubehagelig tydelige. Vi jobber for å ivareta dine interesser innen jobb, pensjon, skatt, helse og omsorg. Ingen får innflytelse uten å delta.

Enkelt kr 390
Familie kr 490

Medlemsfordeler

Juridisk rådgivning

Skal du foreta et skifte, sette opp testament eller en fremtidsfullmakt?

Senior Norges juridiske rådgivning er et lavterskeltilbud til medlemmer som har behov for hjelp og støtte i en bestemt sak.

Hos våre erfarne advokater er første konsultasjon gratis.

Utover dette fakturerer Senior Norge etter statens satser for advokatbistand.

Avtal tid: 22 12 18 90
post@seniornorge.org

SOS-telefonen

Er du pårørende og bekymret for en av dine nærmeste. Får de den pleien og omsorgen de har er helt avhengig av?

Ring SOS-telefonen for råd og hjelp.

Vi benytter våre erfaringer fra SOS-telefonene til å belyse samt følge med på at myndigheter og politikere følger opp det de til enhver tid lover.

SOS-telefon 922 78 397

SeniorLÅN

BN Bank tilbyr SeniorLån, et låneprodukt for deg over 60 år som har spart opp kapital i egen bolig.

Ønsker du f.eks. å:
Forskuttere arv
Bygge på hytta
Pusse opp huset
Realisere drømmer
Reise mer

eller rett og slett slutte å betale på dagens lån.

Klikk her for mer info
BN Bank Trondheim

Hva er fremtidsfullmakt?

Er du pårørende til et familiemedlem og ønsker hjelp?

Digitalt BIBLIOTEK

Du vil som medlem få gratis digital tilgang til SENIORHÅNDBOKEN i hele 2021 – veil. pris kr 200,00

Må 90-åringer flytte for å få hjelp?

En fortvilet og opprørt sønn ringer på vegne av sin 92-årige mor. Hun klarer ikke lenger å komme seg rundt i sitt eget hjem. Seng og toalett er en trapp opp fra stuen, og nå hadde familien funnet henne på gulvet med hull i hodet. Hun ble lagt inn på sykehus, men etter to dager…