Vi jobber for å
ivareta dine
interesser

Er 1,6 millioner nordmenn «gått ut på dato»

Våre oppgaver

 • Belyse aldersrelatert diskriminering 
 • Synliggjøre seniorenes erfaring og kompetanse i yrkeslivet
 • Belyse behov for videreutdanning og påfyll av kompetanse hele livet
 • Fremme tiltak til bedriftene for en fremtidig HR politikk
 • Påse at alle gis mulighet til en trygg og verdig alderdom
 • Påse tilstrekkelig og kvalifisert bemanningen i eldreomsorgen
 • Fremme krav om lovfestet rett til heldøgns omsorg 
 • Belyse behovet for en gradvis omstilling til den digitale hverdagen
 • Pensjonsrettigheter

Våre seire

 • Drøftingsrett på lik linje med Pensjonistforbundet og arbeidstakernes hovedorganisasjoner
 • Politiattest for alle som jobber i eldreomsorgen
 • Alle kommuner er blitt pålagt å føre ventelister for sykehjemsplasser
 • Vi jobber videre med lovfestet rett til sykehjemsplass
 • Ny Lov om likestilling og diskriminering. En Lov som forbyr diskriminering av eldre på lik linje med diskriminering  av kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning.
 • Alle pensjonister kan fortsette å få lønnsslippen i postkassen, om de ønsker det

Senior Norge:

 • er “Din stemme i det offentlig rom”
 • ivaretar medlemmenes interesser og rettigheter i yrkesliv, pensjon, skatt, helse og omsorg
 • bistår medlemmer og pårørende på veien med å nå frem i byråkratiet
 • gir innspill og forslag til sentrale, regionale og lokale politikere
 • belyser og starter debatter om seniorenes posisjon i samfunnet
 • 1,6 mill. seniorer er underrepresentert på Stortinget
 • belyser viktigheten av erfaring og kompetanse for et fremtidig bærekraftig samfunn
 • belyser behov for videreutdannelse, omskolering og påfyll av kompetanse hele livet

Wenche Myhre er årets hederssenior Ukebrev uke 40/2022

Wenche Myhre er årets hederssenior Tema for FNs eldredag er i år viet eldre menneskers motstandsdyktighet i en verden i endring. New York har valgt eldre kvinners motstandsdyktighet og bidrag i en verden under hurtig utvikling som sitt tema. Det er ingen overraskelse at årets Hederssenior i Norge er – og blir en kvinne! Det…