Vår oppgave er å

 • kjempe mot all diskriminering av seniorer.
 • synliggjøre seniorene som en ressurs som blir brukt og verdsatt.
 • kjempe for en trygg og verdig alderdom for alle.
 • kreve at bemanningen i eldreomsorgen skal være tilstrekkelig og kvalifisert.
 • legge press på politikerne for lovfestet rett til heldøgns omsorg når man trenger det.
 • kreve en omsorgsfull omstilling i den digitale hverdagen!
 • samarbeide med andre organisasjoner for å fjerne årlig nedgang i kjøpekraft som underregulering av pensjoner medfører.

Våre seire

 • drøftingsrett på linje med Pensjonistforbundet og arbeidstakernes hovedorganisasjoner.
 • politiattest for alle som jobber i eldreomsorgen.
 • kommunene har blitt pålagt å føre ventelister for sykehjemsplasser. Vi jobber videre med lovfestet rett til sykehjemsplass når man trenger det!
 • ny likestillings- og diskrimineringslov som forbyr diskriminering av eldre på linje med diskriminering  av kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering.
 • vi feirer at pensjonistene nå kan få «pensjonsslippen» sin posten om de vil. 

Senior Norge

 • er både seniorenes vaktbikkje og en lobbyorganisasjon.
 • bistår enkeltindivider og pårørende som ikke når frem i byråkratiet.
 • gir innspill og forslag til løsninger til sentrale og lokale politikere.
 • starter debatter som bedrer seniorenes betingelser i samfunnet.
 • minner politikere på at seniorer er underrepresentert i viktige roller i samfunnet.
 • mener seniorene er en verdifull ressurs.

Bli vår samarbeidspartner

Som samarbeidspartner støtter du vårt arbeid med å skape et samfunn som ser seniorenes bidrag som naturlig og verdiskapende. Vi synliggjør våre samarbeidspartneres samfunnsansvar og respekt for en stadig større gruppe.

Vi vil gjerne samarbeide med frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlige virksomheter som deler våre verdier: respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.