Stikkord Stavanger Aftenblad

-Beredt på verre tider!

Av Elsa Kristiansen og  Aud.K. Knudsen, Seniorsaken Rogaland (Stavanger Aftenblad) Det sier direktøren for levekår i Stavanger i sin hilsen til personell, pasienter og pårørende på sykehjemmene i Stavanger! Noen grunner: tempoet på utskrivninger fra sykehuset er større enn før.…