Stikkord statsråd anniken hauglie

Dropper løfte fra tidligere statsråd

Regjeringen ser bort fra daværende statsråd Erikssons løfte ved trygdeoppgjøret 2015 om å komme med en skisse til endring av reguleringen av pensjonene ved fare for nedgang i kjøpekraft for pensjonistene. Statsråd Anniken Hauglie gir beskjed om at regjeringen opprettholder…