Stikkord Sheel-utvalgets rapport

Mer eller mindre

Sheel utvalget

Seniorsaken har gått gjennom Sheel-utvalgets rapport, og har foreløpig følgende kommentarer til hvordan forslagene i denne vil kunne berøre våre medlemmer og andre seniorer. Pensjonister med lav eller midlere pensjon vil komme positivt ut, forutsatt at de ikke har en…