Stikkord Seniorsaken Vestfold

Seniorsaken Vestfold formelt stiftet

Torsdag 11. april 2013 på Laurvik Hospital, Larvik ble Seniorsaken Vestfold formelt stiftet. Aage Thor Hestnes ble valgt til første leder. Seniorsakens styreleder, Stig Klingstedt deltok på møtet i tillegg til eldrerådsleder Torresdal fra Larvik.  Bekjentgjøring av etableringsmøte av Seniorsaken…