Seniorenes fellesorganisasjon fikk gjennomslag for sitt syn på politiattest for omsorgspersonale

Seniorsaken og vår paraplyorganisasjon, Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) fikk gjennomslag for sitt syn på politiattest for omsorgspersonale. Regjeringen fremmet fredag den 15. april i år et lovforslag om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I Sfs og  medlemsorganisasjonenes høringssvar, ble … Les mer