Kostnadsdekning og eventuelt honorar avtales mellom foredragsholder og det enkelte lokallag.

(Trykk på tegnet til høyre for overskriftene for å åpne og lukke!)

Foredrag

Om Seniorsaken

Temaer

Organisasjonen

Foredragsholdere

Knut Christian Høvik

Christin Engelstad

Alle i styret/BA5

Helse og omsorg

Temaer

Vold mot eldre v/Ingegerd Espaas

Ernæring v/Tomas Bøhmer

Fysisk aktivtet v/Tomas Bøhmer

Spise sammen/ernæring? v/Trygve Eklund

Matomsorg for eldre v/Christin Engelstad

Tannhelse v/Per Nygaard-Østby

Seniorøkonomi / juss

Temaer

Seniorøkonomi, Pensjon v/Stig Klingstedt

Arv og testamente v/Audhild Friberg

Terje Sørensen

Pensjon v/Karl o. Bogevold, Forsvarets seniorforbund

Seniorlån v/Judit-Karin Adolfsen

Forfatter av Seniorhåndboka v/Dag Bredal

Alders- og yrkesdiskriminering

Temaer

Alderisme

Foredragsholdere

Stig Klingstedt

Christin Engelstad

Seniorbolig

Foredragsholdere

Knut Christian Høvik

Aud Kvalbein

Christin Engelstad

Digital revolusjon

Omsorgsfull omlegging v/Christin Engelstad

Samtalegrupper – opplæring av personer

«Livet NÅ» v/Håvard Jernskau

Komfortsone eller utfordringer hva er viktig valg i livets 3fase v/Håvard Jernskau

Kurs

Styrearbeid i Seniorsakens lokallag

Bil en god styreleder/medlem v/Styret/Administrasjonen i BA5

Divserse

Politi

Hvordan sikre seg mot ran svindel

Brannvesen

Brannsikkerhet

Kjøreskoler

Trafikksikkerhet

Oslo XL

Aldersvennlig by

Fysioterapeut

Trening/forebygging

Helse og omsorg

Tilstand i din kommune

Aldersrelaterte temaer

Demens, diabetes, makula, osteporose

Selv om slaget kommer ikke slaget tapt v/Helsepersonell

Alkoholforbruk og drikkemønster hos dagens eldre v/Helsepersonell

Flykningskontoret

Hvordan er det å være eldre innvandrer i vår kommune

Eldreråd

Eldrerådets rolle og saker som er fremmet i eldrerådet

Audhild
Tore Ruud/Ullern

Fins mange fler i lokallagene. En oversikt bør lages.

Eldre ressurspersoner

Forfatter av positive eldrebøker

Kunsten å eldes med verdighet

Kunst og historie
Mimre om gamle dager

Odd Grann
Dag Bredal

Bokhandlere / bibliotek

Aktuelle bøker

Reiser / opplevelser

Seniorreiser

Velferdteknologi

Lokale krefter

Besteforeldreaksjonen

Barnebarnas miljø

Frivilligsentralene

Frivillighetskoordinator – Aktivitetsvenn

Ida Øybekk Ness