Vedtekter

Vedtekter Kapittel 1: Verdier – arbeidsområder § 1-1 Formål Senior Norge er en landsomfattende, demokratisk styrt organisasjon som arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge og enkeltmenneskets rettigheter og behov. § 1-2 Verdigrunnlag Organisasjonen er religions-, livssyns-, og partipolitisk uavhengig. Senior Norges verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. § 1-3 Arbeidsområder Senior Norge … Fortsett å lese Vedtekter