Handlingsplan 2015 Seniorsaken Rogaland

Styret har vedtatt følgende plan for det lokale arbeidet for seniorsaken Rogaland for 2015. Styret ser på oppgaven som ”vaktbikkje” når det gjelder eldreomsorgen som viktig, og kommer med konstruktive innspill i forhold til saker som vedgår eldre i vårt … Les mer

Årsrapport 2014 Seniorsaken Rogaland

Etter valget i 2014 har styret bestått av: Elsa Kristiansen, Stavanger Heinz von Gunten, Stavanger Aud Klovning Knudsen , Stavanger Solveig Myrvold, Stavanger Mai-Liss Sivertsen, Stavanger (Ny) Olaf Høie, Sandnes Per Kjølset, Sandnes Svend Møller, Bryne Gunvor Engtrø, Hå (Ny) … Les mer

1 87 88 89 90 91 92 93 230