Nyheter

Seniorene jobber lenger

OECD-rapporten WORKING BETTER WITH AGE (2019) Bjørn Einar Halvorsen   Sysselsettingen blant seniorer mellom 55-70 år har økt markert i løpet av de siste ti årene, etter nedgang i flere tiår i de aller fleste OECD-land. Sysselsettingen er relativt høy…

Forståelsesproblemer! Ukebrev 37/2020

Går mennesker ut på dato

Trygdereguleringen – skandaløs behandling av pensjonistene! Årets trygderegulering er drøftet denne uken med organisasjonene og vedtatt i Statsråd den 4. september. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ledet drøftingsmøtene som skjedde over internett. Folketrygdens grunnbeløp ble justert med 1,5 prosent og er…

FARLIG UTENFORSKAP Ukebrev 36/2020

Selvmord og selvskading blant eldre

FARLIG UTENFORSKAP Av Agnete Tjærandsen –fungerende styreleder i Senior Norge Å stå utenfor den viktige informasjonen om korona-rådene som blir gitt fra både Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Kommunene, kan være fatalt for den enkelte. Nesten all informasjon blir gitt digitalt på…