Nyheter

Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endring i finanslovens regler om betalingsoppgjør

Til Justis- og beredskapsdepartementet Vi viser til høringsutkast fra departementet datert 01.09.2022, ref. 22 Senior Norge er glad for at regjeringen vil styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter, og vi slutter oss i det vesentligste til Justis- og…

Les merHøring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endring i finanslovens regler om betalingsoppgjør

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten og den videre oppfølgingen av den: Sammenfatning Senior Norge mener…

Les merHøringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Debatt, Eldreomsorg | Eldreomsorgen i våre kommuner – et lotteri uten vinnerlodd

Kilde: Budstikka – Debatt, Eldreomsorg | Eldreomsorgen i våre kommuner – et lotteri uten vinnerlodd Av  Gunnar Tveiten, Asker, styremedlem Senior Norge Asker og Bærum – publisert  27.01.23 07:30 MENINGERDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Vi…

Les merDebatt, Eldreomsorg | Eldreomsorgen i våre kommuner – et lotteri uten vinnerlodd