Nyheter

Pensjon fra første krone.

Innledningsvis vil Senior Norge bemerke at det ikke foreligger noe i retning av en omforent innstilling verken når det gjelder situasjonsanalyse eller forslag til endringer i innskuddspensjonsordningene. Lønnstakernes interesser og syn står i klar motsetning til arbeidsgivernes. Etter at det…

SJEKK ut vårt nye VERVEKONSEPT

Bestemor og bestefar
Vi ønsker alle å bruke tiden på det som er viktig for oss og våre nærmeste. MEN….hvis du samtidig kunne bidra til å gjøre en forskjell. Ta del i vår felles fremtid og på toppen av det hele tjene noen ekstra penger til hygge og velvære. Kunne det være interessant for deg?