Sortingsvalget: Partiene svarer Seniorsaken

i Aktuelt

Seniorsakens styre har formulert seks spørsmål til de politiske partier i anledning stortingsvalget 2009. Her er partienes svar gjengitt i den rekkefølge de er mottatt. Seniorsaken er partipolitisk nøytral og vil ikke gi sine medlemmer noe råd om partivalg. Vi … Les mer

Når ble eldres rettigheter useriøst?

06.04.09 Ordfører Anne-Rita Nicklasson i Ballangen kommune mener Seniorsaken opptrer useriøst når vi forsvarer våre medlemmers rett etter norsk lov til sykehjemsplass. Hun får uventet støtte fra leder av Norsk Pensjonistforbund i Nordland, Bjørn Rønhaug.

Gode nyheter fra Bjervatun

i Aktuelt

Gode nyheter fra Bjervatunsaken. På siste kommunestyremøtet i Nome kommune fikk rådmannen i oppdrag fra politikerne om å finne økonomisk dekning til å opprettholde driften av Bjervatun alderspensjonat.

Et urimelig trygdeoppgjør

i Juss

Det er grunn til å reise kritikk mot årets trygdeoppgjør, og den rolle Norsk Pensjonistforbund har spilt for å få det i stand. Partileder Jens Stoltenbergs forsøk på å utnytte oppgjøret til sitt partis fordel er mer enn bemerkelsesverdig.

Seniorbokkveld på Tjuvholmen

i Aktuelt

Seniorsaken og Nordli bokhandel på Tjuvholmen vil gjøre Seniorbokkvelder til en tradisjon. Norlis nye ”kulturbokhandel” på Tjuvholmen, kalt Cafénorli, ligger med utsikt mot kanalen utenfor Aker Brygge. Ideen med denne spesielle bokhandelen er at det skal være et åsted for … Les mer

Seniorsakens retningslinjer for Eldreombud

i Aktuelt

Oslo har som den første kommune i landet fått et eldreombud. Meningen med stillingen er å gi hovedstadens seniorer et organ som konsekvent taler på vegne av deres interesser og kan varsle politikerne før noe går skikkelig galt. Alle kommuner … Les mer

Hva kan vi vente av fremtidens eldreomsorg?

Fremtidens eldreomsorg var tema for Seniorsaken og Attendes konferanse 6-7. juni 2007. Noen av Norges fremste fagfolk på området ga sine svar. Hovedmotsetningen gikk mellom statssekretær Rigmor Aasrud fra Helse- og omsorgsdepartementet som åpnet konferanse med å tale varmt for … Les mer

Mangler norske ordførere respekt for individet?

i Aktuelt

Seniorsaken har sendt brev til alle landets ca 470 ordførere og spurt om de er fornøyde med omsorgstjenestene i kommunen og om det er rom for forbedringer. Nesten 200 har svart. Seniorsaken er glad for den gode responsen, men vi … Les mer

1 103 104 105 106 107 108 109