Kalde krigere anno 1962

i Aktuelt

Bård Moen har sendt oss dette bildet av kalde krigere anno 1962. Bildet viser en avdeling av Luftforsvaret uten yttertøy i minus 32 grader Celsius.

Stortinget er feilinformert om kildeskatt!

i Juss

Stortinget er feilinformert om kildeskatt. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen uttalte i Odelstinget 26. februar 2009 at norske pensjonister i Spania, Pakistan og Thailand ikke ville bli berørt av den nye loven om kildeskatt. Likevel er nordmenn over hele verden blitt … Les mer

Sortingsvalget: Partiene svarer Seniorsaken

i Aktuelt

Seniorsakens styre har formulert seks spørsmål til de politiske partier i anledning stortingsvalget 2009. Her er partienes svar gjengitt i den rekkefølge de er mottatt. Seniorsaken er partipolitisk nøytral og vil ikke gi sine medlemmer noe råd om partivalg. Vi … Les mer

1 101 102 103 104 105 106 107