Seniorhåndboka

Seniorhåndboka 2021

Senior Norge, tidligere Seniorsaken, har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider ved å være en senior. Det gjelder spørsmål om pensjonsrettigheter og andre økonomiske forhold som endrer seg litt med økende alder. Like vanlig er det at man funderer over hvilke regler som gjelder for helse og omsorg. Endelig er det mange som gruer seg litt for å skifte fra arbeidsliv til pensjonistliv.

Vi har ikke svar på alle tenkelige spørsmål som omhandler seniorlivet, men vi har forsøkt å lage en seniorhåndbok som vi håper kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til seniortilværelse mykere og føre til at vi trives som seniorer. Det er viktig å huske på at man aldri i livet har vært så unik som man er som eldre. Gratulerer!

Denne seniorhåndboka tar utgangspunkt i den tidligere seniorhåndboka som ble utgitt av Seniorsaken. Det er meningen at den først og fremst skal være tilgjengelig på Senior Norges hjemmeside, men også gis ut som trykket bok.

Under tiden som vi arbeidet med boken ble Norge og verden rammet av covid 19-pandemien. Seniorhåndboken vil også være til hjelp og støtte når ulike temaer dukker opp som følge av pandemien. På slutten av kap. 4 er det også lagt inn generelle regler for bekjempelse av smitte. Det er relevant for covid-19, men også for andre epidemiske sykdommer som kan dukke opp.

Det er frivillige i Senior Norge som til største delen har stått for tekstene. Ressursgruppen for helse og omsorg har skrevet om sine fagfelt og tilsvarende har medlemmer av ressursgruppen for jus og økonomi skrevet om familierett, pensjoner og andre aktuelle temaer.

Seniorhåndboken, versjon 2021 er nå oppdatert etter at trygdereguleringen 2022 er gjennomført.

Stor takk til alle som har bidratt!

Mai 2022

Jon Rogstad
styreleder

Juni 2023 – Seniorhåndboken, Kapittel 7 og 8 er oppdatert etter at trygdereguleringen 2023 er gjennomført.


Seniorhåndboka kapittel for kapittel

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Vår organisasjon Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo (Tollbugata 10,…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser: Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om opplevelsen av å bli eldre Mye forskning er gjort for å kartlegge de eldres egen oppfatning av det å bli gammel og hva forventningene…

Fortsett å lese

Ved Ressursgruppen helse og omsorg Om helse og aldring Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Innledning I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss…

Fortsett å lese

Ved jurist Stig Klingstedt og tidl. kommuniksajonssjef Christin Engelstad Om folketrygden, behandling og pleie (Se også kapittel 8 om pensjoner i folketrygden) Hvem har tilgang til det offentlige velferdssystemet? For…

Fortsett å lese

Redigert: Juni 2023 Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad og tidl. eksp. sjef Bjørn Halvorsen. Folketrygdens formål Folketrygdloven har tre hovedformål (§ 1-1): For det første skal den gi økonomisk trygghet…

Fortsett å lese

Redigert: Juni 2023 Ved tidl. eksp. sjef Stig Klingstedt og tidl. eksp. sjef Bjørn Halvorsen. Fra yrkesliv til pensjonstilværelse Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store omstillingene…

Fortsett å lese

Ved advokat Audhild Freberg Iversen Fremtidsfullmakt Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny lov om vergemål som avløser de to gamle lovene: Lov om umyndiggjøring fra 1898Vergemålsloven av 1927 Loven trådte…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik For mange nordmenn fungerer boligsparing som den viktigste spareformen til pensjonsalder. Sparingen begymmer gjerne tidlig i livsforløpet, og nedbetalt bolig gir økonomisk trygghet i form…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om hvordan seniorene vil bo? Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når…

Fortsett å lese

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om forbruks- og velferdsteknologi Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2030. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik «Det er mange veier som fører til Rom». Dette gjelder også veien(e) til en god pensjonisttilværelse. Det handler blant annet om at hver enkelt må…

Fortsett å lese