Seniorhåndboka

Seniorhåndboka 2021

Senior Norge har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider og utfordringer ved det å være en senior i Norge.

Vi har selvfølgelig ikke svar på alle spørsmål om seniorlivet, men vi har forsøkt å lage en håndbok som vi håper kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til en trygg og god pensjonisttilværelse litt smidigere. I tillegg håper vi boken kan være et godt oppslagsverk i din videre planlegging for fremtiden. Alder er erfaring og kan aldri erstattes. En god plan er alltid lurt. En erfaring mange av oss har hatt. Nettopp fordi vi har levd en stund.

Under tiden som vi har arbeidet med Seniorhåndboken ble Norge og verden rammet av en pandemi, covid-19. Vi har derfor tilpasset temaer i Seniorhåndboken etter dagens nye utfordringer, og håper informasjonen vil være til hjelp og støtte i dag, og når ulike situasjoner dukker opp som følge av pandemien. I dag er informasjonen relevant for covid-19, men vil også være relevant for andre epidemiske sykdommer som kan dukke opp i fremtiden.

Det er medlemmer og frivillige i Senior Norge som står bak den største delen av tekstene. En stor takk til alle som har bidratt til utarbeidelsen av Seniorhåndboken. Vi håper du finner nyttig og god informasjon i boken, og ønsker deg lykke til med planleggingen av en trygg, interessant og spennende hverdag.


SENIOR NORGE, mars 2021
Petter Schou
sentralstyreleder

Rev. juli 2021


Seniorhåndboka kapittel for kapittel

Senior Norge Seniorhåndboka

Seniorhåndboka – Forord

Kapittel 1 - Velkommen til Senior Norge

1 – Velkommen til Senior Norge

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Vår organisasjon Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo (Tollbugata 10, Oslo, fra oktober 2021). I ulike deler av Norge er organisasjonen representert ved lokallag med egne styrer. Det er opprettet to ressursgrupper for henholdsvis helse…

Fortsett å lese

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser: Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering og utdanning.Den andre fasen, arbeidslivet, preges av uavhengighet, sosialt og familiemessig ansvar. Den tredje fasen, «de unge eldre», pensjonisttilværelsen, som preges av selvstendighet, likhet, ansvarlighet…

Fortsett å lese