Trygdeoppgjøret 2015 – mot oppgjør i minus

i Pensjon, Trygd

En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen. I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i … Les mer

Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften

Til finanskomiteen, Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over. Seniorsaken har de seneste årene merket seg at skatteopplegget for lønnsinntekter og … Les mer

1 2