Forhandlingsrett – nei takk!

Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett mot staten om trygdereguleringene. Senior Norge og våre samarbeidsorganisasjoner i Seniorenes fellesorganisasjon støtter ikke deres krav. Det er tre vesentlige grunner til det. Pensjoner opptjenes over lang tid. Pensjonsvilkårene er en vesentlig del av arbeidsvilkårene og pensjonsinnbetalingene … Les mer

Pensjonistene taper i trygdeoppgjøret. Igjen!

i Trygd

Det var ingen pensjonistforeninger som skrev under protokollen etter dagens drøftinger med Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret. Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Pensjonistforbundet og Landslaget for offentlige pensjonister hadde i forkant blitt enige om å stå sammen.

Trygdeoppgjøret 2015 – mot oppgjør i minus

i Pensjon, Trygd

En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen. I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i … Les mer

Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften

Til finanskomiteen, Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over. Seniorsaken har de seneste årene merket seg at skatteopplegget for lønnsinntekter og … Les mer