Kategori Trygd

Trygdeoppgjøret 2022

Pensjonistorganisasjonene og de faglige hovedorganisasjonene hr hatt møte den 13. mai og 18. mai 2022 med regjeringen ved arbeids og integreringsministren for å fastlegge årets regulering av pensjonene. Resultatet ble…

Forhandlingsrett – nei takk!

Pensjonistforbundet krever forhandlingsrett mot staten om trygdereguleringene. Senior Norge og våre samarbeidsorganisasjoner i Seniorenes fellesorganisasjon støtter ikke deres krav. Det er tre vesentlige grunner til det. Pensjoner opptjenes over lang…

Trygdeoppgjor 2015

Pensjonistene taper i trygdeoppgjøret. Igjen!

Det var ingen pensjonistforeninger som skrev under protokollen etter dagens drøftinger med Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret. Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Pensjonistforbundet og Landslaget for offentlige pensjonister hadde i forkant blitt…

To møter med samme minister

Denne uken har Seniorsaken vært i to møter med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Ett møte der statsråden informerte om at  det ikke blir noen endringer i prinsippene for underreguleringen,…

Trygdeoppgjøret 2015 – mot oppgjør i minus

En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen. I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med…

Budsjettfremlegget for 2015 – trygdeavgiften

Til finanskomiteen, Seniorsaken har med interesse gått igjennom regjeringens budsjettforslag og vil med dette gjøre komitéen oppmerksom på enkelte sider ved budsjettfremlegget som våre medlemmer reagerer sterkt over. Seniorsaken har…