Sjekk om selvangivelsen stemmer!

Natt til 31. mars kan du sjekke selvangivelsen på dine sider i Altinn. Utsendelse av selvangivelse i posten starter også 31. mars. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i selvangivelsen … Les mer

Formuesskatt er seniorskatt!

Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av de superrike, men av landets … Les mer

1 2