Felles front fra pensjonistorganisasjonene

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les mer

To møter med samme minister

Denne uken har Seniorsaken vært i to møter med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Ett møte der statsråden informerte om at  det ikke blir noen endringer i prinsippene for underreguleringen, og et der innspill til statsbudsjettet 2017 ble presentert av … Les mer

Møte med statsråd Robert Eriksson

I går, 2. oktober, møtte generalsekretær; Knut Chr. Høvik, og Stig Klingstedt, leder i Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi og i Seniorenes Fellesorganisasjon, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

1 2 3 4