Felles front fra pensjonistorganisasjonene

i Pensjon

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les mer

Møte med statsråd Robert Eriksson

I går, 2. oktober, møtte generalsekretær; Knut Chr. Høvik, og Stig Klingstedt, leder i Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi og i Seniorenes Fellesorganisasjon, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

1 2 3 4