Lovforslag om ny tjenestepensjon for offentlig tilsatte

10.april fremmet Regjeringen lovforslaget som skal ligge til grunn for den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte.  Ny tjenestepensjon som vil omfatte ca. en million yrkeaktive. Stortinget har ennå ikke fattet sitt vedtak Den nye tjenestepensjonen innføres gradvis, og gis full … Les mer

1 2 3 4