Felles front fra pensjonistorganisasjonene

i Pensjon

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les mer

Møte med statsråd Robert Eriksson

I går, 2. oktober, møtte generalsekretær; Knut Chr. Høvik, og Stig Klingstedt, leder i Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi og i Seniorenes Fellesorganisasjon, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Pensjonsoppgjøret 2015

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet i går. Fem av åtte organisasjoner, som deltok i drøftingene i pensjonsoppgjøret valgte å signere gårsdagens protokoll. Disse var: LO, UNIO, Forsvarets seniorforbund, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Seniorsaken. Fire med protokolltilførsel. Les Protokollen i sin helhet her … Les mer

Godt nytt i Kveldsnytt?

I Kveldsnytt 5.mai ba finansminister Siv Jensen arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, om sette seg ned med de andre partiene og finne en løsning for å unngå negativ kjøpekraft for pensjonistene. Pensjonist- og seniororganisasjonene sitter allerede rundt samme bord for … Les mer

Trygdeoppgjøret 2015 – mot oppgjør i minus

i Pensjon, Trygd

En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling som resten av befolkningen. I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i … Les mer

Fire ting du må vite om pensjon

Aftenposten 11. januar 2015 Pensjon er ikke så vanskelig, men pensjonssystemet er mer individualisert enn før. Det betyr at du selv må ta mer ansvar. Her er de fire viktigste tingene du bør kjenne til. 1 Alleårsregelen og konsekvensene det … Les mer

1 2