Kategori Pensjon

Pensjonene øker med 8, 54 prosent fra 1. mai 2023

Senior Norge er godt fornøyd med resultatet av årets trygderegulering. Vi har i mange år arbeidet iherdig for å få endret reguleringen av pensjonene slik at vi får fjernet underreguleringen…

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten…

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten og den videre oppfølgingen…

Trygdeoppgjøret 2022

Pensjonistorganisasjonene og de faglige hovedorganisasjonene hr hatt møte den 13. mai og 18. mai 2022 med regjeringen ved arbeids og integreringsministren for å fastlegge årets regulering av pensjonene. Resultatet ble…

Levealder, yrke og pensjonering

Av Bjørn Einar Halvorsen Ressursgruppen for jus og økonomi. Det er godt dokumentert at det er betydelige forskjeller i forventet levealder avhengig av hva slags jobb eller yrke man har…

Ny arvelov fra 1. januar i år Ukebrev 8/2021

Ny arvelov fra 1. januar i år Advokat Audhild Freberg Iversen Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Våre advokater med Audhild Freberg Iversen i fremste linje har…

Ikke sykepenger etter fylte 70 år

De som fortsetter å jobbe etter 67 års alder uten samtidig å ta ut pensjon fra folketrygden kan rammes ekstra hardt dersom de blir syke av Corona-viruset. Senior Norge har…