Kategori Seniorøkonomi

Glasstak for eldre

  I en kronikk i Aftenposten forrige uke hevder Elin Ørjasæter at arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å endre aldersgrensene i arbeidsmiljøloven bare vil komme det hun kaller «pose- og sekkgenerasjonen» til gode. Seniorsaken mener Ørjasæter tar fullstendig feil. Det…

Hvordan våger de?

Hvordan våger rikspolitikerne å gi storslåtte løfter om «sykehjemsplass til alle som trenger det», når de vet at det ikke kan gjennomføres? Anna Marie Vareide | leder Seniorsaken, Skedsmo Publisert i Romerikes Blad 09.09.2014 Hvordan skal kommunene leve opp til rikspolitikernes…

Formuesskatt er skatt på pensjonssparing

Av Dag Bredal, rådgiver i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av…

Innspill til helseminister Høie

Helse- og omsorgsdepartementet har invitert Seniorsaken til å gi innspill til plan for ny helse og omsorgstjeneste. I Seniorsakens innspill understrekes det først og fremst at eldre skal gis samme helsetjenester, kvalitativt og kvantitativt, som resten av befolkningen. Ingen bør…

Pensjonen krymper

Pensjonen krymper

Vi kjemper for en rettferdig pensjon og forutsigbar seniorøkonomi. Underregulering er forskjellsbehandling Seniorsaken jobber for at du som pensjonist skal få din del av den norske velstandsutviklingen. Første betingelse er at du ikke sakker akterut i forhold til andre grupper.…

BN bank

Ønsker du mer å rutte med i hverdagen, eller har drømmer som er satt på vent på grunn av økonomien? Som medlem av Seniorsaken kan du få SeniorLån hos vår samarbeidspartner BN Bank, uten etableringsgebyr, som i dag er på…

Ny politisk plattform

I går presenterte partilederne i den nye regjeringen sine ambisjoner, løfter og mål for de kommende fire år. Ifølge Ole Hovind, som er leder for Seniorsakens ressursgruppe for helse og omsorg og tidligere sykehjemslege, er det grunn til å glede seg over…

Politikerne måtte svare for seg

Hvilken politikk kan de 800 000 seniorene i Norge se frem til? Det var spørsmålet representanter fra de ulike partiene som var invitert til åpent møte i Oslo Militære Samfunn 28. august måtte svare på. Initiativ og gjennomføring av møtet sto…