Kategori Seniorøkonomi

Ektefellers arverett

Ektefelles arverett - illustrasjon

Avdødes ektefelle hører nærmest selvsagt mellom de personer som er arveberettiget etter avdøde. Legalarverettens tanke er jo at arven skal gå til dem som stod arvelater nærmest. Etter arvelovens § 6 går en fjerdedel av arven til ektefellen dersom det…

Mot oppgjør i minus

I vårens trygdeoppgjør står landets pensjonister i fare for å ende opp med redusert kjøpekraft. Vi kan selvfølgelig ikke godta et oppgjør i minus for våre medlemmer! En av Seniorsakens viktigste oppgaver er å sikre at pensjonister får samme velferdsutvikling…

Pasientrettigheter

Pasientrettigheter en av Seniorsakens merkesaker innen Helse og omsorg

Loven opererer med at befolkningen i visse tilfeller har krav på helsehjelp. I hvilke tilfeller gjelder det, og hva består den individuelle retten i? Pasientens krav kan etter loven tenkes å være rettet mot helsepersonellet, mot kommunen eller mot staten.…

Seniorlån eller rammelån?

Finansportalen (Forbrukerrådet) advarer mot seniorlån. Fungerende direktør i Finanstilsynet, avdeling for bank- og forsikringstilsyn, Erik Lind Iversen, mener det motsatte. Han får følge av Nobelprisvinner i økonomi, professor Robert C. Merton, spesialist på pensjonsfinansiering. Hvem har rett? Av Dag Bredal,…