Høringsinnspill til endring av vergemålsloven

Senior Norge har levert sitt høringssvar til Regjeringens forslag om å endre vergemålsloven.     Vi viser til departementets høringsnotat 14.11.2018. Senior Norge har en del erfaring fra saker i vergemålslovens grenseland, som vi også vil kommentere nedenfor. Vi sender … Les mer

1 2 3 4 5 6 7 34