Kategori Seniorøkonomi

Formuesskatten er en pensjonsskatt!

Ektepar på myntsøyler illustrasjon

Av Dag Bredal, tidligere informasjonssjef i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt. Ideen er at vi skal unngå nullskatteytere, redusere de økonomiske forskjellene og øke skattegrunnlaget. Men…

Pensjonistene taper i trygdeoppgjøret. Igjen!

Trygdeoppgjor 2015

Det var ingen pensjonistforeninger som skrev under protokollen etter dagens drøftinger med Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret. Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Pensjonistforbundet og Landslaget for offentlige pensjonister hadde i forkant blitt enige om å stå sammen.