Kategori Seniorøkonomi

Eldre og reiseforsikringer

Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi har foretatt en gjennomgang av ulike forsikringsselskapers vilkår for eldre som er på reise. Uoversiktlige forsikringsvilkår Dessverre er det ikke mulig for oss å sette opp en konkret oversikt over de ulike selskapenes…

Felles front fra pensjonistorganisasjonene

Stig Klingstedt

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det…

Formuesskatten er en pensjonsskatt!

Ektepar på myntsøyler illustrasjon

Av Dag Bredal, tidligere informasjonssjef i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt. Ideen er at vi skal unngå nullskatteytere, redusere de økonomiske forskjellene og øke skattegrunnlaget. Men…

Pensjonistene taper i trygdeoppgjøret. Igjen!

Trygdeoppgjor 2015

Det var ingen pensjonistforeninger som skrev under protokollen etter dagens drøftinger med Arbeids- og sosialdepartementet om trygdeoppgjøret. Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Pensjonistforbundet og Landslaget for offentlige pensjonister hadde i forkant blitt enige om å stå sammen.