Lovforslag om ny tjenestepensjon for offentlig tilsatte

10.april fremmet Regjeringen lovforslaget som skal ligge til grunn for den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte.  Ny tjenestepensjon som vil omfatte ca. en million yrkeaktive. Stortinget har ennå ikke fattet sitt vedtak Den nye tjenestepensjonen innføres gradvis, og gis full … Les mer

Skattemeldingen er her – primærbolig – sekundærbolig

Av advokat Audhild Freberg Iversen Fra 1. januar 2011 innførte Regjeringen nye regler hva angår ligningsverdier på såkalt primærbolig og sekundærbolig. Primærbolig er definert som den boligen du og din familie bor i, d.v.s. den adresse du er registrert på … Les mer

Aktive seniorer som samfunnets ressurser

Et stort antall ressurssterke seniorer gjør en formidabel innsats som frivillige. Statens Seniorråd gjorde en undersøkelse for et par år siden som viste at eldre utførte frivillig arbeid for ca. 25 milliarder kroner per år. Da inkluderte man ikke all … Les mer

1 2 3 4 5 6 34