Kategori Seniorøkonomi

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten og den videre oppfølgingen…

Trygdeoppgjøret 2022

Pensjonistorganisasjonene og de faglige hovedorganisasjonene hr hatt møte den 13. mai og 18. mai 2022 med regjeringen ved arbeids og integreringsministren for å fastlegge årets regulering av pensjonene. Resultatet ble…

OECD om norsk økonomi og – politikk

Av Bjørn Einar Halvorsen OECD la i slutten av februar i år fram sin toårige gjennomgang av norsk økonomi og økonomisk politikk. Hovedkonklusjonene er at Norge har klart oss godt…

Levealder, yrke og pensjonering

Av Bjørn Einar Halvorsen Ressursgruppen for jus og økonomi. Det er godt dokumentert at det er betydelige forskjeller i forventet levealder avhengig av hva slags jobb eller yrke man har…

SENIOR NORGES INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2023

Senior Norge har følgende innspill til Statsbudsjettet for 2023. Senior Norge har over flere år krevet at reglene om underregulering av pensjonene skal fjernes. Vårt subsidiære krav har vært en…

Ny arvelov fra 1. januar i år Ukebrev 8/2021

Ny arvelov fra 1. januar i år Advokat Audhild Freberg Iversen Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Våre advokater med Audhild Freberg Iversen i fremste linje har…