Kategori Seniorøkonomi

Fotball fremfor sykehjem på Ringerike

Ringerike kommune nedla flere sykehjemsplasser i juni. I august lover Arbeiderpartiets ordførerkandidat å satse på sykehjemsplasser på Ringerike. – Valgflesk, sier fagfolk. Samtidig satser Ringerike kommune millionbeløp på å bygge en ny fotballstadion midt i det flotteste parkområdet i Hønefoss,…

Stortinget er feilinformert om kildeskatt!

Stortinget er feilinformert om kildeskatt. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen uttalte i Odelstinget 26. februar 2009 at norske pensjonister i Spania, Pakistan og Thailand ikke ville bli berørt av den nye loven om kildeskatt. Likevel er nordmenn over hele verden blitt…

Et urimelig trygdeoppgjør

Det er grunn til å reise kritikk mot årets trygdeoppgjør, og den rolle Norsk Pensjonistforbund har spilt for å få det i stand. Partileder Jens Stoltenbergs forsøk på å utnytte oppgjøret til sitt partis fordel er mer enn bemerkelsesverdig.