Kategori Seniorøkonomi

Årsmelding 2011 for Seniorsaken Vestre Aker

Samarbeidet mellom Seniorsaken Vestre Aker, Seniorsaken Ullern og det nystartede lokallaget i Frogner har utviklet seg svært positivt i 2011. Saker som har vært behandlet i det felles arbeidsutvalget som er etablert er: Utbygging og videreutvikling av senior omsorgstilbudet på…

Gode nyheter fra Rogaland

Tidligere uklarheter om sykehjemssituasjonen i Stavanger og Sandnes er ryddet av veien. Rådmennenes budsjettforslag er betraktelig forbedret av politikerne. Seniorsaken Rogaland er optimist. I Stavanger har flertallskoalisjonen (H, V, SP, Kr.F og PP) gått inn for å åpne det nye…

Bare sure gamle gubber og tanter?

Valgforsker Frank Aarebrot mener at seniorer er egoistiske og bortskjemte. Er det forskning, valgkamputspill eller et ønske om å bli moromann i media? Valgforskeren vil om han leter, finne egoister i alle aldersgrupper. Men er det egoistisk å kreve sykehjemsplasser…