Kategori Juss

Et feigt budsjett!

Statsbudsjettet for 2013 som ble lagt frem i dag angriper ikke de strukturelle problemene Norge står overfor knyttet til en aldrende befolkning. Dette gjelder både seniorenes økonomi og behovet for helse og omsorg. Regjeringen synes å signalisere at en stø…

Behov for en helhetlig seniorpolitikk!

Til de politiske partier på Stortinget! Norge trenger en seniorpolitikk. Dagens ordninger er fragmentariske og lite sammenhengende. Det er store regionale forskjeller på viktige områder. Seniorsaken inviterer de politiske partier, organisasjoner og media til en diskusjon om fremtidens seniorpolitikk. Målet…

Virkelighetsfjern fastlegereform!

Seniorsakens høringssvar: Seniorsaken mener regjeringens forslag til fastlegereform er upraktisk og virkelighetsfjern. Skulle den mot formodning bli gjennomført vil det svekke tilbudet til pasientene og sette hele fastlegeordningen i fare. Vår anbefaling til departementet: Tenk om igjen! I desember 2011…

De vil dø der de er!

Dødssyke Sverre Østby (83) har korttidsplass på Bøn sykehjem og der vil han bli til det er slutt.  Eidsvoll kommune vil flytte ham fra det private sykehjemmet Bøn til det kommunale sykehjemmet Vilberg, åpenbart av økonomiske årsaker. Sverres datter og…