Kategori Juss

Formuesskatt er skatt på pensjonssparing

Av Dag Bredal, rådgiver i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av…

Innspill til helseminister Høie

Helse- og omsorgsdepartementet har invitert Seniorsaken til å gi innspill til plan for ny helse og omsorgstjeneste. I Seniorsakens innspill understrekes det først og fremst at eldre skal gis samme helsetjenester, kvalitativt og kvantitativt, som resten av befolkningen. Ingen bør…

BN bank

Ønsker du mer å rutte med i hverdagen, eller har drømmer som er satt på vent på grunn av økonomien? Som medlem av Seniorsaken kan du få SeniorLån hos vår samarbeidspartner BN Bank, uten etableringsgebyr, som i dag er på…

Ny politisk plattform

I går presenterte partilederne i den nye regjeringen sine ambisjoner, løfter og mål for de kommende fire år. Ifølge Ole Hovind, som er leder for Seniorsakens ressursgruppe for helse og omsorg og tidligere sykehjemslege, er det grunn til å glede seg over…

Politikerne måtte svare for seg

Hvilken politikk kan de 800 000 seniorene i Norge se frem til? Det var spørsmålet representanter fra de ulike partiene som var invitert til åpent møte i Oslo Militære Samfunn 28. august måtte svare på. Initiativ og gjennomføring av møtet sto…

Følg Seniorsaken på Facebook!

Seniorsaken har i flere år hatt egen Facebookside – men har ikke hatt kapasitet til å prioritere sosiale medier. I anledning valgåret, skal vi rette på det. Følgelig inviterer vi alle våre medlemmer til å opprette sin egen Facebookside, invitere…

Viktig demensdebatt i Seniorsaken Harstad

Demens og demensrelaterte sykdommer er en nasjonal utfordring. Hvert år rammes ytterligere 10 000 mennesker, blant dem stadig flere yngre. Hvordan kan vi som samfunn forebygge og gi de som rammes et verdig liv? Seniorsaken Harstad tok debatten lokalt.