Kategori Juss

Pasientrettigheter

Pasientrettigheter en av Seniorsakens merkesaker innen Helse og omsorg

Loven opererer med at befolkningen i visse tilfeller har krav på helsehjelp. I hvilke tilfeller gjelder det, og hva består den individuelle retten i? Pasientens krav kan etter loven tenkes å være rettet mot helsepersonellet, mot kommunen eller mot staten.…

Mer eller mindre

Sheel utvalget

Seniorsaken har gått gjennom Sheel-utvalgets rapport, og har foreløpig følgende kommentarer til hvordan forslagene i denne vil kunne berøre våre medlemmer og andre seniorer. Pensjonister med lav eller midlere pensjon vil komme positivt ut, forutsatt at de ikke har en…

Budsjettfremlegget 2015 – Pensjon

Til Arbeids- og sosialdepartementet, Seniorsaken er opptatt av at pensjonistenes økonomiske kår skal opprettholdes over tid. Da pensjonsforliket ble inngått i Stortinget, var et av forslagene at de offentlige pensjonene skulle reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. For å…

Statsbudsjettet 2015

Seniorsaken har helse- og omsorg og seniorøkonomi som kjernesaker. Statsbudsjettet berører begge. På godt og vondt. I budsjettforslaget er det satt av bortimot 500 millioner kroner til eldreomsorg. Investering i omsorgsplasser beslaglegger 200 av dem. Men disse investeringene kan bli…

Glasstak for eldre

  I en kronikk i Aftenposten forrige uke hevder Elin Ørjasæter at arbeidsminister Robert Erikssons forslag om å endre aldersgrensene i arbeidsmiljøloven bare vil komme det hun kaller «pose- og sekkgenerasjonen» til gode. Seniorsaken mener Ørjasæter tar fullstendig feil. Det…

Hvordan våger de?

Hvordan våger rikspolitikerne å gi storslåtte løfter om «sykehjemsplass til alle som trenger det», når de vet at det ikke kan gjennomføres? Anna Marie Vareide | leder Seniorsaken, Skedsmo Publisert i Romerikes Blad 09.09.2014 Hvordan skal kommunene leve opp til rikspolitikernes…