Arv og dødsboskifte

i Aktuelt, Arv, Juss

14. juni 2019 ble den nye arveloven vedtatt, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven vil erstatte den gamle arveloven fra 1972. Samfunnet har gjennomgått store forandringer i disse nærmere 40 årene, både økonomisk og kulturelt, … Les mer

Aktive seniorer som samfunnets ressurser

i Aktuelt, Juss

Et stort antall ressurssterke seniorer gjør en formidabel innsats som frivillige. Statens Seniorråd gjorde en undersøkelse for et par år siden som viste at eldre utførte frivillig arbeid for ca. 25 milliarder kroner per år. Da inkluderte man ikke all … Les mer

1 2 3 4 10