Kategori Juss

Ny arvelov fra 1. januar i år Ukebrev 8/2021

Ny arvelov fra 1. januar i år Advokat Audhild Freberg Iversen Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Våre advokater med Audhild Freberg Iversen i fremste linje har…

Arv og dødsboskifte

14. juni 2019 ble den nye arveloven vedtatt, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven vil erstatte den gamle arveloven fra 1972. Samfunnet har gjennomgått store…

Ikke glem å fornye ditt førerkort!

Fra juni 2019 er reglene for fornyelse av førerkort endret slik at man normalt ikke trenger å ha legeattest for å kunne kjøre vanlig personbil før man er 80 år.…

Lovforslag om ny tjenestepensjon for offentlig tilsatte

10.april fremmet Regjeringen lovforslaget som skal ligge til grunn for den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte.  Ny tjenestepensjon som vil omfatte ca. en million yrkeaktive. Stortinget har ennå ikke fattet…

Aktive seniorer som samfunnets ressurser

Et stort antall ressurssterke seniorer gjør en formidabel innsats som frivillige. Statens Seniorråd gjorde en undersøkelse for et par år siden som viste at eldre utførte frivillig arbeid for ca.…

Omsorgsfull omstilling

Høringsinnspill til endring av vergemålsloven

Senior Norge har levert sitt høringssvar til Regjeringens forslag om å endre vergemålsloven.     Vi viser til departementets høringsnotat 14.11.2018. Senior Norge har en del erfaring fra saker i…

Eldre og reiseforsikringer

Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi har foretatt en gjennomgang av ulike forsikringsselskapers vilkår for eldre som er på reise. Uoversiktlige forsikringsvilkår Dessverre er det ikke mulig for oss…

Ektefelles arverett - illustrasjon

Ektefellers arverett

Avdødes ektefelle hører nærmest selvsagt mellom de personer som er arveberettiget etter avdøde. Legalarverettens tanke er jo at arven skal gå til dem som stod arvelater nærmest. Etter arvelovens §…