Ektefellers arverett

Avdødes ektefelle hører nærmest selvsagt mellom de personer som er arveberettiget etter avdøde. Legalarverettens tanke er jo at arven skal gå til dem som stod arvelater nærmest. Etter arvelovens § 6 går en fjerdedel av arven til ektefellen dersom det … Les mer

Seniorsakens innspill til ny arvelov

Seniorsakens høringsuttalelser angående NOU 2014:1, ny arvelov 1. Seniorsakens første kommentar gjelder spørsmålet om ekteskapets lengde skal påvirke arveretten, og vi er kommet til at vi her støttet mindretallets syn. Det betyr at Seniorsaken er av den oppfatning at ektefellens … Les mer

Formuesskatt er skatt på pensjonssparing

i Arv, Juss

Av Dag Bredal, rådgiver i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av … Les mer

Norge topper statistikken for benskjørhet

i Arv

Annenhver norske kvinne og hver fjerde mann over 50 år vil få et brudd som følge av benskjørhet (osteoporose). Denne sykdommen huler ut skjelettet og fører til smertefulle sammenfallsbrudd i ryggen samt brudd i hofte, armer og ben. Norge topper … Les mer

En regjering i utakt med folket

i Arv

Regjeringen utreder muligheten for å indeksere pensjoner og trygder utbetalt til nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet som pensjonister. Seniorsaken har tidligere dementert presseoppslag som antyder at noe slikt er på gang. Det har vi gjort fordi … Les mer

Folkeaksjonen 2013 kom til Larvik, ble sett og vant!

i Arv

– Responsen har vært overveldende, forteller Liv Else Lundervold, i Seniorsaken Larvik (under stiftelse). Hittil har vi samlet inn over 1000 underskrifter, og flere skal det bli. Vestfold sliter med eldreomsorgen og vi kommer til å sette fokus på problemstillingen … Les mer

Seniorer vil ha valgfrihet

i Aktuelt, Arv

Seniorsaken foreslår i en høringsuttalelse til Justisdepartementet innføring av en begrenset rett til å sitte i uskifte for samboere, men går imot arverett ved samboers dødsfall.