Kategori Arv

Arv og dødsboskifte

14. juni 2019 ble den nye arveloven vedtatt, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven vil erstatte den gamle arveloven fra 1972. Samfunnet har gjennomgått store forandringer i disse nærmere 40 årene, både økonomisk og kulturelt,…

Ektefellers arverett

Ektefelles arverett - illustrasjon

Avdødes ektefelle hører nærmest selvsagt mellom de personer som er arveberettiget etter avdøde. Legalarverettens tanke er jo at arven skal gå til dem som stod arvelater nærmest. Etter arvelovens § 6 går en fjerdedel av arven til ektefellen dersom det…

Seniorsakens innspill til ny arvelov

Høringssvar

Seniorsakens høringsuttalelser angående NOU 2014:1, ny arvelov 1. Seniorsakens første kommentar gjelder spørsmålet om ekteskapets lengde skal påvirke arveretten, og vi er kommet til at vi her støttet mindretallets syn. Det betyr at Seniorsaken er av den oppfatning at ektefellens…

Formuesskatt er skatt på pensjonssparing

Av Dag Bredal, rådgiver i Seniorsaken Argumentene for å beholde formuesskatten er ofte at den er nødvendig for at de superrike skal betale skatt, slik at vi skal unngå nullskatteytere og øke skattegrunnlaget. Men statens inntekter fra formuesskatt betales ikke av…

Norge topper statistikken for benskjørhet

Annenhver norske kvinne og hver fjerde mann over 50 år vil få et brudd som følge av benskjørhet (osteoporose). Denne sykdommen huler ut skjelettet og fører til smertefulle sammenfallsbrudd i ryggen samt brudd i hofte, armer og ben. Norge topper…

En regjering i utakt med folket

Regjeringen utreder muligheten for å indeksere pensjoner og trygder utbetalt til nordmenn som har valgt å bosette seg i utlandet som pensjonister. Seniorsaken har tidligere dementert presseoppslag som antyder at noe slikt er på gang. Det har vi gjort fordi…