Kategori Seniorøkonomi

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten…

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten og den videre oppfølgingen…

Trygdeoppgjøret 2022

Pensjonistorganisasjonene og de faglige hovedorganisasjonene hr hatt møte den 13. mai og 18. mai 2022 med regjeringen ved arbeids og integreringsministren for å fastlegge årets regulering av pensjonene. Resultatet ble…

OECD om norsk økonomi og – politikk

Av Bjørn Einar Halvorsen OECD la i slutten av februar i år fram sin toårige gjennomgang av norsk økonomi og økonomisk politikk. Hovedkonklusjonene er at Norge har klart oss godt…