Kategori Våre hjertesaker

Nye sparetiltak i Vestre Aker

24.04.09 Det er med bekymring Seniorsaken Vestre Aker registrerer at politikerne og administrasjonen i bydelen annonserer nye økonomiske nedskjæringer, under overskriften ALLE MÅ SPARE, i Akersposten, den 23. april 2009. Det synes dessverre å være eldreomsorgen og sykehjemmene som skal…

Stortinget er feilinformert om kildeskatt!

Stortinget er feilinformert om kildeskatt. Tidligere finansminister Kristin Halvorsen uttalte i Odelstinget 26. februar 2009 at norske pensjonister i Spania, Pakistan og Thailand ikke ville bli berørt av den nye loven om kildeskatt. Likevel er nordmenn over hele verden blitt…

Et urimelig trygdeoppgjør

Det er grunn til å reise kritikk mot årets trygdeoppgjør, og den rolle Norsk Pensjonistforbund har spilt for å få det i stand. Partileder Jens Stoltenbergs forsøk på å utnytte oppgjøret til sitt partis fordel er mer enn bemerkelsesverdig.

Eldresentre må bli en rettighet!

Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil samarbeide om å trygge eldresentrenes eksistens og sikre at mulighetene de representerer blir bedre utnyttet. Det betyr lovfesting av eldresentre, krav til faglig innhold og til kvalifisert personale med helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.