Kutt utløser andre behov

Når offentlige budsjetter legges frem blir det alltid støy. Slik skal det være. Folket vil høres. Det er dem det gjelder! Men blir folket hørt? Publisert i Romerike Blad 14.11.2017. Av Anna Marie Vereide, styreleder Seniorsaken Skedsmo Foto: Tom Gustavsen Vi har … Les mer

Mangfoldet i omsorgen

Strålende: Historien om Trygve Bakkes atelier på Libos – her representert ved sykepleier Wenche Skoglund – er hyggelig lesning og det er bra at noen av oss får snudd et skeptisk syn på alderdom og omsorg. Foto: Tom Gustavsen Tenk … Les mer

1 2 3 4 5 6 37