Vi i Seniorsaken er rystet!

En kvinne i Oslo døde av underernæring, og lå død i sitt eget hjem i 16 dager. Nå har kommunen fått 2 millioner i bot. Denne kvinnen hadde takket nei til hjelp. Hun hadde det som heter samtykkekompetanse. Det betyr … Les mer

Verdig eldreomsorg

Vi har sakset en artikkel fra Sarpsborg Arbeiderblad fra den 11. november, «Snipp, snapp, snute, eldreomsorgen ute!» En av Seniorsakens fanesaker er «verdig eldreomsorg». Vi bidrar derfor gjerne til at saker som denne får fortjent oppmerksomhet.… Les mer

«Gylne Måltidsøyeblikk 2016»

Mandag var matminister, Jon Georg Dale (Frp), på lunsj på Paulus sykehjem i Oslos kantine; ”Kanskje kommer Kongen”. Anledningen var avspark for matkonkurransen, «Gylne Måltidsøyeblikk 2016», på alders- og sykehjem. Seniorsakens utsendte, kommunikasjonssjef Christin Engelstad hadde ministeren til bords. – … Les mer

Kampanje for å få flere frivillige

Mange sykehjemsbeboere ønsker en besøksvenn og behovet for flere frivillige er stort. Dette er bakgrunnen for at Røde Kors og Sykehjemsetaten gjennomfører en kampanje fra mandag 9. november til og med søndag 22. november.

OPPROP om mat for eldre

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne. Men god matomsorg handler også om at maten er fristende og velsmakende, og om gode rammer for måltidene tilpasset den enkelte. En verdig matomsorg skal gi våre eldre opplevelse av matglede og trivsel.

Eldre og syke som mottar pleie- og omsorgstjenester har rett til et mat- og måltidstilbud som fremmer trivsel og livskvalitet. Dette er et ansvar som hviler aller tyngst på kommunene.

Vi mener at…… Les mer

1 2 3 4 5 6 16