Nye sparetiltak i Vestre Aker

24.04.09 Det er med bekymring Seniorsaken Vestre Aker registrerer at politikerne og administrasjonen i bydelen annonserer nye økonomiske nedskjæringer, under overskriften ALLE MÅ SPARE, i Akersposten, den 23. april 2009. Det synes dessverre å være eldreomsorgen og sykehjemmene som skal … Les mer

Hva kan vi vente av fremtidens eldreomsorg?

Fremtidens eldreomsorg var tema for Seniorsaken og Attendes konferanse 6-7. juni 2007. Noen av Norges fremste fagfolk på området ga sine svar. Hovedmotsetningen gikk mellom statssekretær Rigmor Aasrud fra Helse- og omsorgsdepartementet som åpnet konferanse med å tale varmt for … Les mer

Eldresentre må bli en rettighet!

Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil samarbeide om å trygge eldresentrenes eksistens og sikre at mulighetene de representerer blir bedre utnyttet. Det betyr lovfesting av eldresentre, krav til faglig innhold og til kvalifisert personale med helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.

1 13 14 15 16