Viktig å vite om nye aldersgrenser

(Opprinnelig publisert juli 2015) Seniorsaken ser at flere års lobbyvirksomhet nå bærer frukter! Vi gleder oss over, og tar litt av æren for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser nylig ble vedtatt endret av Stortinget. Den viktigste endringen er at stillingsvernet … Les mer

1 2 3 4 5 6 7