Kategori Aldersdiskriminering

92 åring som ikke klarte å bo hjemme lenger

92-åring fikk beskjed om å bytte bolig

En dame 92 år som aldri har mottatt noe hjelp fra hjemmetjenesten opplevde at hun ikke klarte å bo hjemme lenger. Hun kunne ikke komme på toalettet eller sove i…

Tommel opp

Full seier om at aldersdiskriminering skal være forbudt

Full seier for Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner om at aldersdiskriminering skal være forbudt. Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner har fått full gjennomslag for kravet om at det ikke lengre…

Stortinget foto: Wikipedia

Diskriminering på tinget

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 – 79 år og 220 000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år…

Styres NSB av blåruss?

Statsorganet ”avfolker” viktige og sentrale jernbanestasjoner. Det viktige turiststedet og transportknutepunktet Voss, tur-/turist- og høyfjells-stasjonen Finse og viktige tur- og turiststedet Geilo skal nå bli ubemannet. Av Odd Himle, leder…

Viktig å vite om nye aldersgrenser

(Opprinnelig publisert juli 2015) Seniorsaken ser at flere års lobbyvirksomhet nå bærer frukter! Vi gleder oss over, og tar litt av æren for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser nylig ble…

Utstøtt som 60-åring

Alle vet at eldre blir stadig yngre. Vi har bedre helse og det er til og med bevist at en 60-åring i dag har høyere intelligens enn tidligere jevngamle. Likevel…

Tingrettssal

Stor mangel på meddommere

av Stig Klingstedt, Leder av Seniorsakens ressursgruppe for jus og økonomi I Norge har vi tradisjon for at alle skal dømmes, ikke bare av fagdommere, men også av meddommere, det vil si…