Diskriminering på tinget

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 – 79 år og 220 000 er over 80. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer. At aldersgruppen blir stadig … Les mer

Styres NSB av blåruss?

Statsorganet ”avfolker” viktige og sentrale jernbanestasjoner. Det viktige turiststedet og transportknutepunktet Voss, tur-/turist- og høyfjells-stasjonen Finse og viktige tur- og turiststedet Geilo skal nå bli ubemannet. Av Odd Himle, leder Seniorsaken Hordaland

Viktig å vite om nye aldersgrenser

(Opprinnelig publisert juli 2015) Seniorsaken ser at flere års lobbyvirksomhet nå bærer frukter! Vi gleder oss over, og tar litt av æren for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om aldersgrenser nylig ble vedtatt endret av Stortinget. Den viktigste endringen er at stillingsvernet … Les mer

Utstøtt som 60-åring

Alle vet at eldre blir stadig yngre. Vi har bedre helse og det er til og med bevist at en 60-åring i dag har høyere intelligens enn tidligere jevngamle. Likevel er det de som virkelig er seniorer i arbeidslivet, altså … Les mer

Stor mangel på meddommere

av Stig Klingstedt, Leder av Seniorsakens ressursgruppe for jus og økonomi I Norge har vi tradisjon for at alle skal dømmes, ikke bare av fagdommere, men også av meddommere, det vil si likemenn. Bare i Oslo er det en skrikende mangel på … Les mer

«En superenkel mobiltelefon til bestemor»

Hvorfor fremstiller reklamebransjen ofte seniorer som latterlige eller hjelpeløse? Er ikke dette ren diskriminering? Telenor ville aldri laget en reklame for mobiler som passer for innvandrere, funksjonshemmede, kvinner eller homoseksuelle!

1 2 3