Kategori Aldersdiskriminering

Aldersgrenser for verv og medlemmer i råd og utvalg

Av Jon Rogstad, styreleder og Stig Klingstedt, leder for ressursgruppen for jus og økonomi Brev til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005, Dep, 0030 OSLO…

Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb?

Senter for Senterpolitikk avholdt fredag 17. februar et spennende seminar med overskriften:  Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb? Seminaret var fullsatt, og det kom frem at seniorene i Norge…

Video fra debattmøtet – Er alder en blindsone i mediene?

Det avholdte debattmøtet i regi av Kristiania, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Mediebedriftene, Pressens hus, og Senter for seniorpolitikk i Pressens hus. Se innleggene i filmen og finn presentasjonene på nettsiden til Senter for seniorpolitikk.

Bedre bistand til omstilling i arbeidslivet?

av Bjørn Einar Halvorsen, tidligere ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet, nå medlem av Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi. Regjering og Storting har innført en rekke kraftige økonomiske pakker…

50 års kamp for eldres rett til arbeid

Av Agnete Tjærandsen Senter for Seniorpolitikk feirer i år sitt 50-års jubileum og kan se tilbake på mange års kamp for å bidra til at flere kan fortsette lenger i…