Kategori Valget

Svingdørspolitikken må stoppes

Valgurne 600

Før alle valg står eldresaker høyt på partiprogrammene. Etter valget sitter vi ofte igjen med kaldt valgflesk. Ved årets valg skal ikke politikerne bare få snakke om hva de vil gjøre for de eldre. Vi vil vite hvordan de skal…

Seniorene skal vinne kommunevalget!

(Tønsberg 21.01.2015) – Før alle valg står «seniorsaker» høyt på partiprogrammene. Men valgløftene blir ofte glemt når kommunene må prioritere mellom ulike grupper, sier Trygve Eklund i Seniorsaken Vestfold, som inviterer til åpent møte på Hotel Klubben onsdag 22. januar.…