Kategori Valget

STEM INN EN SENIOR !

Av Agnete Tjærandsen Gjennomsnittsalderen i kommune-og bystyrer er 47.8 år, til tross for at de fleste saker som behandles angår den del av befolkningen som er mellom 67-80+. Den største delen av et kommunebudsjett går til helse-og sosial vedtak –…

Stem på en senior!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335! Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er…

Politikkens Grand old man

Hans Høegh Henrichsen topper Fremskrittspartiets liste i bydel Frogner. Hr. Høegh Henrichsen fyller 90 senere i år! Han gjør all kritikk av eldres manglede engasjement i politikken og samfunnslivet til skamme.

Krenkelser mot sykehjemsbeboere

Harstad Tidende logo

Tirsdag 11. august var Frps stortings­representant, Per Sandberg på valgkampturné i Harstad. Ettersom eldreomsorgen er en av partiets hjertesaker, ønsket han å møte representanter for Eldrerådet og Seniorsaken for å få innspill fra dem.