Stem på en senior!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335! Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er … Les mer

Seniorsaken Østfold takker for svar på debattinnlegg

Før valget skrev vi et åpent brev til lokalpartienes ledere i Østfold. Formålet med dette var å sikre oppmerksomhet på en del forhold vedrørende eldreomsorgen som vi tror ikke er godt nok ivaretatt. Vårt håp var å få en tilbakemelding … Les mer

1 2 3 4