Kategori Valget

STEM INN EN SENIOR !

Av Agnete Tjærandsen Gjennomsnittsalderen i kommune-og bystyrer er 47.8 år, til tross for at de fleste saker som behandles angår den del av befolkningen som er mellom 67-80+. Den største delen av et kommunebudsjett går til helse-og sosial vedtak –…

Stem på en senior!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335! Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er…

Politikkens Grand old man

Hans Høegh Henrichsen topper Fremskrittspartiets liste i bydel Frogner. Hr. Høegh Henrichsen fyller 90 senere i år! Han gjør all kritikk av eldres manglede engasjement i politikken og samfunnslivet til skamme.

Krenkelser mot sykehjemsbeboere

Harstad Tidende logo

Tirsdag 11. august var Frps stortings­representant, Per Sandberg på valgkampturné i Harstad. Ettersom eldreomsorgen er en av partiets hjertesaker, ønsket han å møte representanter for Eldrerådet og Seniorsaken for å få innspill fra dem.

Åpent møte Auditoriet, Diakonhjemmet torsdag 27. august kl 19:00

Åpent møte Seniorsaken Frogner, Ullern og Vestre Aker
Siste: På møtet vil Fabian Stang erstatte Astrid Nøkleby Heiberg.

Oslopolitikere – gir dere seniorer en trygg hverdag? Har våre politikere en ansvarlig politikk for de mange seniorene i Oslo?

Innledning v/ Carl Oscar Pedersen «Nytenkning innen hjemmehjelpen» Du kan selv stille dine spørsmål på Auditoriet, Diakonhjemmet torsdag 27. august

Vi åpner dørene kl 18;30 og serverer kaffe og noe å bite i. Møtet starter kl 19:00.

Våre valgønsker

Demens - illustrasjon to hender som holder hverandre

Seniorsaken ønsker at alle eldre skal få … sykehjemsplass når de trenger det … enerom når de ønsker det … profesjonell pleie … sunn mat som smaker godt … gode opplevelser i hverdagen … en hånd å holde i ved…