Kategori SOS-saker

SOS-saker

Må 90-åringer flytte for å få hjelp?

En fortvilet og opprørt sønn ringer på vegne av sin 92-årige mor. Hun klarer ikke lenger å komme seg rundt i sitt eget hjem. Seng og toalett er en trapp…

SOS telefonen logo

SOS-sak ble løst

Saken handler om en desorientert mor, som faller, ikke klarer å lage mat og tar på seg den ene bleien utenpå den andre osv. Familien har i lengre tid tatt…

SOS telefonen logo

Nok en SOS-sak er løst!

En dame på 92 år, helt klar og vanligvis selvhjulpen, ble sendt hjem fra rehabilitering lenge før tiden ifølge pårørende. Hun fikk trygghetsalarm og beskjed om å ikke benytte den…

SOS telefonen logo

SOS-sak løst!

En dypt fortvilet mann tok kontakt på torsdag. Hans kreftsyke kone, som også har nyresvikt og brukne ribbein etter fall, skulle skrives ut av Ski sykehus på grunn av ferieavvikling…

Medlemsbrev februar 2016

Kjære medlemmer Så er vi kommet til 2016 og årets første medlemsbrev. Siden forrige brev i november 2015 har det skjedd flere positive ting for vår organisasjon. Dere finner mér…

Julehilsen fra oss til deg

Kjære medlemmer og venner av Seniorsaken! Nå er vi alle på vei inn i det som for de fleste er årets viktigste høytid. Det knyttes store forventinger til julen, og…

Schafteløkken - Frogner menighetshus

Medlemsbrev november 2015

Kjære medlemmer, her kommer vårt siste medlemsbrev for i år. Som sedvanlig serverer vi dere en oversikt over våre planlagte arrangementer for desember og for vårsesjonen 2016.

SOS telefonen logo

SOS telefonen

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon for råd og hjelp til å løse saken. Ring 22 12 18…

Aftenpostens forside i dag!

  Situasjonen hjemmesykepleierne beskriver er den samme som innringerne til Seniorsakens SOS-telefon kan fortelle om. Samhandlingsreformen har medført raskere utskriving fra sykehus, og det er våre eldste som først og…

Protokoll fra Seniorsakens Landsmøte 2013

Seniorsakens Landsmøte 2013 fant sted på Akershus festning 29. mai. PROTOKOLL Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent Navneopprop (samt eventuelle fullmakter) Det var 38 stemmeberettigede. Oslolagene stilte med flere kandidater enn…

Seniorsakens bidrag til Civita-rapporten!

Tankesmien Civita la nylig frem rapporten ”Veien mot et eldre Norge – Eldre som ressurs. Omsorgsløsninger og tiltak for å ivareta den økende andelen eldre.” Rapporten blir i dag kommentert…

Seniorsaken nyhetsbrev illustrasjon

Seniorsakens nyhetsbrev for Januar 2013

Samhandlingsreformen har skremt norske kommuner til å bli kreativ med hensyn til eldreomsorgen. For ikke å måtte legge ut kroner 4000 pr. døgn for utskrivningsklare pasienter har kommunene gitt opp…