Kategori SOS-saker

SOS-sak ble løst

SOS telefonen logo

Saken handler om en desorientert mor, som faller, ikke klarer å lage mat og tar på seg den ene bleien utenpå den andre osv. Familien har i lengre tid tatt vare på henne, men nå tør de ikke lenger. De…

SOS-sak løst!

SOS telefonen logo

En dypt fortvilet mann tok kontakt på torsdag. Hans kreftsyke kone, som også har nyresvikt og brukne ribbein etter fall, skulle skrives ut av Ski sykehus på grunn av ferieavvikling på avdelingen!

Medlemsbrev februar 2016

Kjære medlemmer Så er vi kommet til 2016 og årets første medlemsbrev. Siden forrige brev i november 2015 har det skjedd flere positive ting for vår organisasjon. Dere finner mér om det litt lenger ned i dette brevet.  Allerede innledningsvis…

Julehilsen fra oss til deg

Kjære medlemmer og venner av Seniorsaken! Nå er vi alle på vei inn i det som for de fleste er årets viktigste høytid. Det knyttes store forventinger til julen, og vi håper alle ser frem til fredelige dager med lys…

SOS telefonen

SOS telefonen logo

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon for råd og hjelp til å løse saken. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til sos@seniorsaken.no

Aftenpostens forside i dag!

  Situasjonen hjemmesykepleierne beskriver er den samme som innringerne til Seniorsakens SOS-telefon kan fortelle om. Samhandlingsreformen har medført raskere utskriving fra sykehus, og det er våre eldste som først og fremst har blitt rammet av dette. Ansvaret blir skjøvet over…

Protokoll fra Seniorsakens Landsmøte 2013

Seniorsakens Landsmøte 2013 fant sted på Akershus festning 29. mai. PROTOKOLL Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent Navneopprop (samt eventuelle fullmakter) Det var 38 stemmeberettigede. Oslolagene stilte med flere kandidater enn den forholdsmessige fordelingen fastsatt i vedtektene skulle tilsi. Landsmøtet ble…