Ektefellers arverett

Avdødes ektefelle hører nærmest selvsagt mellom de personer som er arveberettiget etter avdøde. Legalarverettens tanke er jo at arven skal gå til dem som stod arvelater nærmest. Etter arvelovens § 6 går en fjerdedel av arven til ektefellen dersom det … Les mer

JUSS telefonen

JUSS telefonen gir deg gratis tilgang til våre erfarne jurister i opptil en time. Juss-guppen svarer på dine spørsmål hver onsdag mellom kl. 10.00 – 14.00. Ring 22 12 18 90

SOS telefonen

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon for råd og hjelp til å løse saken. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til sos@seniorsaken.no