Kategori Rådgivning

Ektefellers arverett

Ektefelles arverett - illustrasjon

Avdødes ektefelle hører nærmest selvsagt mellom de personer som er arveberettiget etter avdøde. Legalarverettens tanke er jo at arven skal gå til dem som stod arvelater nærmest. Etter arvelovens § 6 går en fjerdedel av arven til ektefellen dersom det…

JUSS telefonen

JUSS telefonen logo

JUSS telefonen gir deg gratis tilgang til våre erfarne jurister i opptil en time. Juss-guppen svarer på dine spørsmål hver onsdag mellom kl. 10.00 – 14.00. Ring 22 12 18 90

SOS telefonen

SOS telefonen logo

Om en av dine nærmeste blir nektet sykehjemsplass eller opplever omsorgssvikt fra kommunen, kan du ringe Seniorsakens SOS-telefon for råd og hjelp til å løse saken. Ring 22 12 18 90 eller send en melding til sos@seniorsaken.no