Kategori Positiv aldring

Seniorene jobber lenger

OECD-rapporten WORKING BETTER WITH AGE (2019) Bjørn Einar Halvorsen   Sysselsettingen blant seniorer mellom 55-70 år har økt markert i løpet av de siste ti årene, etter nedgang i flere…

Bedre bistand til omstilling i arbeidslivet?

av Bjørn Einar Halvorsen, tidligere ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet, nå medlem av Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi. Regjering og Storting har innført en rekke kraftige økonomiske pakker…

Flere hundre demente blir borte

Norsk Folkehjelp melder om flere hundre leteaksjoner årlig etter mennesker med demens som blir meldt savnet. Senior Norge er bekymret for Kommune-Norges manglende tempo i arbeidet med å få på…

Ikke glem å fornye ditt førerkort!

Fra juni 2019 er reglene for fornyelse av førerkort endret slik at man normalt ikke trenger å ha legeattest for å kunne kjøre vanlig personbil før man er 80 år.…